Πλατώ οστρακοειδών

(κυδώνια, γυαλιστερές, αχινός, μπρικ, καβουρόψυχα)